PFS-T เครื่องซีลแบบเหยียบตั้งโต๊ะกึ่งอัตโนมัติ

หน้าแรก เครื่องจักบรรจุภัณฑ์ PFS-T เครื่องซีลแบบเหยียบตั้งโต๊ะกึ่งอัตโนมัติ